Spa - Salon

HEAVEN SPA

Địa điểm: Sơn Trà, Đà Nẵng
Diện tích: 420m2
Hạng mục: Thiết kế và thi công
Thời gian thực hiện: 70 ngày

FOXIE shop

Địa điểm: Đà Nẵng
Diện tích: 85m2,
Hạng mục: Thiết kế
Thời gian: 07/2023

LÁ Spa

Địa điểm: Phú Yên
Diện tích: 5x12m
Hạng mục: Thiết kế
Thời gian: 04/2023

Ngọc Diệp Spa

Địa điểm: Đà Nẵng
Diện tích: 80m2
Hạng mục: Thiết kế – Thi công
Thời gian thực hiện: 12/2023