Dự án khác

Super Gym

SUPER gym
– Location: Tam Kỳ, Quảng Nam.
– Total area: 480m2
– Catelogy : Design & Build.
– During time: 30 days

CSO Gallery Hội An

Địa điểm: Hội An
Diện tích: 1000m2
Chủ đầu tư: Mr. Tai
Hạng mục: Thiết kế
Thời gian: 5/2023

YAM Candle

Địa điểm: Đà Nẵng
Diện tích: 45m2
Chủ đầu tư: Ms. Nhat
Hạng mục: Thiết kế

SUN ART class

Địa điểm: Lý Triện, Đà Nẵng.
Diện tích: 45 m2
Hạng mục: Thiết kế
Thời gian: 02/2023

SALA APARTMENT

Địa điểm: 16 Lý Nhật Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng
Chủ đầu tư: Hoàng Minh Thức
Diện tích: 375m2
Hạng mục: Thiết kế và thi công nội thất