Shop

Nhi Nhi Kids shop

Nhi Nhi kids shop
– Location: Hải Châu, Đà Nẵng.
– Total area: 70m2
– Catelogy : Design & Build
– During time: 20 days

KEVIN TAC shop

Địa điểm: Đà Nẵng
Diện tích: 60m2
Chủ đầu tư: Mr. Huan
Hạng mục: Thiết kế – Thi công nội thất.
Thời gian: 06/2023

LYN SHOP

Diện tích: 79,9 m2
Địa điểm: Tầng trệt Vincom Plaza Đà Nẵng
Hạng mục: Thi công trọn gói
Thời gian hoàn thành: 30 ngày.
Năm : 2022

NESSA House shop

Địa điểm: Đà Nẵng
Diện tích: 55m2
Hạng mục: Thiết kế – Thi công trọn gói.
Thời gian hoàn thành: 15 ngày.

Shinn Bakery

Địa điểm: Đà Nẵng
Diện tích: 40m2
Hạng mục: Thiết kế – Thi công.
Thời gian: 06/2023

FOXIE shop

Địa điểm: Đà Nẵng
Diện tích: 85m2,
Hạng mục: Thiết kế
Thời gian: 07/2023

Bếp bánh bakery

Địa điểm: Đà Nẵng
Diện tích: 40m2
Chủ đầu tư: Ms. Nga
Hạng mục: Thiết kế

MÁT – milk tea bar

Địa điểm: 242 Phạm Cự Lượng, Đà Nẵng.
Diện tích: 50m2
Hạng mục: Thiết kế – Thi công trọn gói.
Thời gian thi công: 15 ngày.
Hoàn thành: 01/2023

YAM Candle

Địa điểm: Đà Nẵng
Diện tích: 45m2
Chủ đầu tư: Ms. Nhat
Hạng mục: Thiết kế