Dự án

HTT House

Địa điểm: Hải Châu, Đà Nẵng
Diện tích: 224m2
Hạng mục: Thiết kế
Thời gian thực hiện: 25 ngày

HEAVEN SPA

Địa điểm: Sơn Trà, Đà Nẵng
Diện tích: 420m2
Hạng mục: Thiết kế và thi công
Thời gian thực hiện: 70 ngày

BẾN Coffee

Địa chỉ: Tam Kỳ, Quảng Nam
Diện tích: 88m2
Chủ đầu tư: Mr. Quy
Hạng mục: Thiết kế – Thi công
Tháng 4/2023

BROWN Office

Thông tin dự án: BROWN office

Địa điểm: Tầng 7 tòa nhà Hilton, Đà Nẵng.

Diện tích: 6,5×9,3m

Chủ đầu tư: Brown Group JSC

Năm: 2022

KEVIN TAC shop

Địa điểm: Đà Nẵng
Diện tích: 60m2
Chủ đầu tư: Mr. Huan
Hạng mục: Thiết kế – Thi công nội thất.
Thời gian: 06/2023

NAMO House

Địa điểm: Làng Kim Liên, Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Diện tích: 127 m2
Hạng mục: Thiết kế – Thi công
Thời gian thực hiện: 4/2023

MOC HOMESTAY

Địa điểm: thôn Thào Hồng Dến, xã Mường Hoa, Sapa, Lào Cai
Diện tích: 420m2
Hạng mục: Thiết kế
Thời gian: 03/2023

CSO Gallery Hội An

Địa điểm: Hội An
Diện tích: 1000m2
Chủ đầu tư: Mr. Tai
Hạng mục: Thiết kế
Thời gian: 5/2023

GUZZI Restaurant

Địa điểm: Sơn Trà, Đà Nẵng
Diện tích: 100m2
Hạng mục: Thiết kế