Nhà phố

HTT House

Địa điểm: Hải Châu, Đà Nẵng
Diện tích: 224m2
Hạng mục: Thiết kế
Thời gian thực hiện: 25 ngày

Quy House

– Chủ đầu tư: Chị Quy – Địa điểm: Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng. – Hạng mục: Triển khai và thi công nội thất – Năm: 2020

TS House

Địa điểm: Đà Nẵng
Phong cách: Nordic (hay scandinavian style)
Diện tích khu đất: 60m2
Hạng mục: Thi công nội thất

Thao Villa

Địa điểm: Sơn Trà – Đà Nẵng
Phong cách: Hiện Đại
Chủ đầu tư: Ms. Thao
Diện tích: 375 m2
Hạng mục: Thi công nội thất