Office

BROWN Office

Thông tin dự án: BROWN office

Địa điểm: Tầng 7 tòa nhà Hilton, Đà Nẵng.

Diện tích: 6,5×9,3m

Chủ đầu tư: Brown Group JSC

Năm: 2022