Coffee

lam coffee

lam coffee shop project
– Location: Đà Nẵng.
– Total area: 150m2
– Catelogy : Design & Build
– During time: 35 days

SS garden coffee

SS garden coffee project
– Location: Huế.
– Total area: 380m2
– Catelogy : Design
– During time: 20 days

BẾN Coffee

Địa chỉ: Tam Kỳ, Quảng Nam
Diện tích: 88m2
Chủ đầu tư: Mr. Quy
Hạng mục: Thiết kế – Thi công
Tháng 4/2023

DALAS Coffee

Địa điểm: Sài Gòn
Diện tích: 500m2
Chủ đầu tư: Mr. Phat
Hạng mục: thiết kế
Thời gian thực hiện: 6/2023

The LAKE Coffee

Địa điểm: Hà Tĩnh
Diện tích: 300m2
Hạng mục: Thiết kế – Thi công nội thất.
Thời gian: 5/2023

MÁT – milk tea bar

Địa điểm: 242 Phạm Cự Lượng, Đà Nẵng.
Diện tích: 50m2
Hạng mục: Thiết kế – Thi công trọn gói.
Thời gian thi công: 15 ngày.
Hoàn thành: 01/2023

MIND Coffee

– Địa điểm: Bình Định
– Diện tích: 250m2
– Hạng mục: Thiết kế – Thi công trọn gói.
– Thời gian: 05/2023

O-tea Milktea

Địa điểm: Quảng Nam
Diện tích: 55m2
Chủ đầu tư: Ms. Oanh
Hạng mục: Thiết kế
Thời gian thực hiện: 10/2023

ONLINE – Coffee, tea, pastry

Diện tích: 78 m2
Địa điểm: Hải Châu, Đà Nẵng
Hạng mục: Thiết kế và công trọn gói
Thời gian hoàn thành: 40 ngày.
Năm : 2022