Restaurant

GUZZI Restaurant

Địa điểm: Sơn Trà, Đà Nẵng
Diện tích: 100m2
Hạng mục: Thiết kế

JIN BBQ Restaurant

Địa điểm: Sơn Trà, Đà Nẵng
Diện tích: 80m2
Hạng mục: Thiết kế – Thi công

MAIA beach bar

Địa điểm: Đà Nẵng
Chủ đầu tư: Mr. John
Hạng mục: Thi công nội thất