Bar - Pub

R.Pub

Địa điểm: Đà Nẵng
Hạng mục: Thiết kế – Thi công trọn gói
Thời gian: năm 2021

MAIA beach bar

Địa điểm: Đà Nẵng
Chủ đầu tư: Mr. John
Hạng mục: Thi công nội thất