MÁT – milk tea bar

Địa điểm: 242 Phạm Cự Lượng, Đà Nẵng. Diện tích: 50m2 Hạng mục: Thiết kế - Thi công trọn gói. Thời gian thi công: 15 ngày. Hoàn thành: 01/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Dự án liên quan